President

måndag 23 maj 2022

Undertecknad har fått förtroendet att för fjärde året i rad vara Degerfors klubbs president. 

Som klubbens president ser jag som mitt uppdrag att aktivt arbeta utifrån klubbens tre ledord:

1. Att göra världen bättre lokalt och globalt

2. Kamratskap, gemenskap och kunskap

3. Professionellt nätverk.

Utifrån dessa ledord har vi upprättat vår verksamhetsplan samt planerat för årets aktiviteter och inbjudna gäster.


De senaste åren har varit annorlunda på många sätt på grund av Coronapandemin.

Föregående år kunde vi, liksom många andra, inte mötas fysiskt på det sätt vi hade planerat. Ett flertal klubb- och styrelsemöten genomfördes då istället i digital form.

Innevarande år har vi återigen kunnat genomföra fysiska möten, men på grund av ombyggnation på Degernäs Herrgård har vi fått byta mötesplats. Ett flertal möten har genomförts på Berget och från och med våren 2022 testar vi att vara på Bruksmässen.

Vi har under innevarande verksamhetsår testat ett nytt angreppssätt för att möjliggöra för flera av medlemmarna att delta. Vi besöker medlemmar på deras arbetsplatser kvällstid.

Tyvärr har vi tappat ett antal medlemmar de senaste åren så en mycket stor utmaning är nu att hitta nya medlemmar som vill engagera sig i vår Rotayrklubbs verksamhet!